Bijdragen vanuit het Streekfonds

Het gaat dan om projecten en activiteiten waarvan op het moment van aanvraag blijkt, dat die niet of slechts gedeeltelijk door gangbare middelen (bijv opbrengsten uit het project zelf, subsidies van gemeenten, Provincie, Rijk, Europese Unie) bekostigd kunnen worden. Of het betreft projecten en activiteiten die naast eigen financiering zonder bijdrage als cofinanciering vanuit het Streekfonds niet van de grond zouden komen.

Projecten die in staat zijn op termijn geld te genereren waarmee (een deel van) de bijdrage van het Streekfonds Achterhoek kan worden terugbetaald, maken een grotere kans op toekenning van de bijdrage. Eeen bijdrage bestaat in dat geval uit een renteloze lening. Het Streekfonds krijgt daarmee het karakter van een Revolving Fund en kan de nodige continuïteit waarborgen. 

 

Uw steun

De mogelijkheid om bij te dragen in projecten, en daarmee de ontwikkeling van de Achterhoek te versterken, is afhankelijk van de financiële middelen die het Streekfonds ter beschikking krijgt.

Uw ondersteuning stellen we zeer op prijs. Wilt u op een of andere wijze bijdragen aan de vorming van vermogen voor het Streekfonds, zoals boven omschreven, neemt u dan s.v.p. rechtstreeks telefonisch contact op met één van de bestuursleden, het secretariaat, of stuur een bericht aan info@streekfondsachterhoek.nl  Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.