Inleiding

Doel

Streekfonds Achterhoek stelt gelden beschikbaar voor duurzame, niet commerciële projecten en activiteiten in de Achterhoek ter bevordering van: 

 • Behoud streekidentiteit en streekeigenheid
 • Behoud, versterking en toename van de biodiversiteit
 • Behoud en herstel van cultuurhistorische waarden
 • Behoud en herstel van landschappelijke waarden
 • Bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan eerder genoemde doelstellingen
 • Bevorderen van de leefbaarheid

Het gaat dan om projecten en activiteiten waarvan op het moment van aanvraag blijkt, dat die niet volledig uit eigen financiering en/of met subsidies van Rijk, Provincie, Gemeenten of de Europese Unie kunnen worden bekostigd. Projecten of activiteiten die in staat zijn geld te genereren waarmee (een deel van) de bijdrage van het Streekfonds Achterhoek kan worden terugbetaald, maken een grotere kans voor toekenning van de gevraagde bijdrage. Het Streekfonds krijgt daarmee het karakter van een Revolving Fund en kan daarmee de nodige continuïteit waarborgen. 

Doelgroep

De doelgroep is breed: Stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven en individuele personen, actief in de Achterhoek op het gebied van:

 • Natuur, landschap, water en milieu
 • Cultuurhistorie
 • Land en tuinbouw
 • Toerisme & recreatie
 • Leefbaarheid

Werkgebied

Het geografisch werkgebied van het Streekfonds Achterhoek omvat 11 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Werkkapitaal

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door rentebatebaten, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige verkrijgingen en baten. Met de Revolving Fund gedachte, kunnen eerder verstrekte bijdragen later weer toegevoegd worden aan het vermogen.