Inrichting organisatie

Streekfonds Achterhoek heeft voor de Stichting gekozen als organisatievorm.

Deze is opgericht op 12 maart 2014.

Stichting Streekfonds Achterhoek zetelt in de Gemeente Bronckhorst en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Belangrijkste doel van de Stichting is het verwerven en beheren van financiële middelen en deze vervolgens beschikbaar stellen voor projecten en activiteiten die op een duurzame wijze de Achterhoek versterken.

Streekfonds Achterhoek houdt kantoor aan de Enzerinckweg 10 te Vorden.

De statuten van de organisatie zijn hier te downloaden:
 Statuten van Streekfonds Achterhoek

Bestuur

De leden van het bestuur zijn betrokken bij de Achterhoek en wonen verspreid over het gebied:


• Dick Looman, Zelhem, voorzitter, en o.a. voorzitter VALA en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt.
tel. 06-13448926
• Henk Toonk, Hengelo Gld., secretaris/penningmeester, en o.a. penningmeester Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt.
tel. 06-53639139
• Rob Geerts, Ulft, bestuurslid., en o.a. bestuurslid VALA en voorz. Agrarische Natuurvereniging VAL Oude IJssel.
tel. 0317-480898

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris, Jan Tiggeloven, Winterswijk-Meddo

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur Streekfonds Achterhoek

Bestuur v.l.n.r. Jan Tiggeloven, Henk Toonk, Rob Geerts, Dick Looman

Bestuursvergaderingen

Het bestuur maakt een maal per kwartaal tijdens een bestuursvergadering keuzes voor ondersteuning van ingediende projecten.

Raad van Toezicht

In 2016 worden afspraken concreet gemaakt over het instellen van een Raad van Toezicht

Jaarverslagen

2016
Download hier het jaarverslag van 2016.

2015
Download hier het jaarverslag van 2015.

2014

Download hier het jaarverslag van 2014.

ANBI Status

De ANBI status is toegekend aan de Stichting Streekfonds Achterhoek per 1 januari 2015.

Het fiscaal oftewel RSIN nummer van het Streekfonds is 853820624.