Raad van Toezicht

In 2016 worden afspraken concreet gemaakt over het instellen van een Raad van Toezicht