Vereveningsgelden Rivierverruiming Bronckhorst

In 2017 is voor de gemeente Bronckhorst de prestatieovereenkomst Landschapscompensatie afgesloten. Voorjaar 2018 was het project gereed. Bij de evaluatie bleek de gemeente erg positief over het resultaat.

Ook in het bestuur van het Streekfonds Achterhoek is heel positief teruggekeken op de uitvoering en de resultaten van dit project. Met net iets meer dan € 27.000 is op 8 plaatsen, bij ondernemers in het westelijke buitengebied van de gemeente nieuw landschap gecreëerd. Ongeveer 1000 meter hagen en singels en 1,6 hectare bosperceel. In financiële zin kent het project twee belangrijke punten:

Verder lezen

ACHTERHOEK BUIDELTJE gerealiseerd in 2015 en 2016

“Tien Achterhoek Buideltjes als promotie van het Streekfonds Achterhoek”

Streekfonds Achterhoek is opgericht en het bestuur van de stichting heeft dat in 2015 breed kenbaar willen maken door eenmalig kleine subsidiebedragen beschikbaar te stellen voor aantrekkelijke en aansprekende projecten of activiteiten.

De gehonoreerde projecten in 2015 waren:

Verder lezen