Vereveningsgelden Rivierverruiming Bronckhorst

In 2017 is voor de gemeente Bronckhorst de prestatieovereenkomst Landschapscompensatie afgesloten. Voorjaar 2018 was het project gereed. Bij de evaluatie bleek de gemeente erg positief over het resultaat.

Ook in het bestuur van het Streekfonds Achterhoek is heel positief teruggekeken op de uitvoering en de resultaten van dit project. Met net iets meer dan € 27.000 is op 8 plaatsen, bij ondernemers in het westelijke buitengebied van de gemeente nieuw landschap gecreëerd. Ongeveer 1000 meter hagen en singels en 1,6 hectare bosperceel. In financiële zin kent het project twee belangrijke punten:

1. Met net aan 18 % uitvoeringskosten is efficiënt gewerkt.
2. Deze investering leidde tot bijna € 13.000 aan externe bijdragen, eigen bijdragen en langjarig beheer.

Het Streekfonds heeft slagvaardig in de gemeente Bronckhorst de invulling van de vereveningsgelden van Rijkswaterstaat opgepakt. Het doel: in korte tijd goed passende projecten in het landschap uitvoeren, die een bijdrage leveren aan de doelen van de gemeente. In enkele maanden was mede door de inzet van Willy Toonk, binnen het gemeentehuis goedkeuring verkregen voor deze aanpak.

Door flexibel naar de inzet te kijken, met weinig voorwaarden en visies vooraf, werd vervolgens in enkele maanden tijd de medewerking van grondeigenaren verkregen. Het feit dat niet de gemeente zelf op pad ging, leverde vertrouwen op bij deelnemers. Terwijl het Landschapsbeleidsplan als uitgangspunt bleef gelden. Het Streekfonds is neutraal: werkt in principe met iedere partij samen, die wil investeren in landschap en cultuurhistorie en leefbaarheid.

Met de kennis van ’t Onderholt wordt de kwaliteit verzekerd. Veel elementen zijn ondergebracht onder het langjarig beheer via het anlb. De gemeente had vertrouwen en hoefde geen inzet te plegen voor de uitvoering.

Slechts 18 % van de kosten gingen zitten in de voorbereiding en begeleiding van het project, waar dat bij vergelijkbare projecten al snel op 25 % en hoger uitkomt. Deze resultaten komen voort uit het werken met het sterke en vertrouwde netwerk van het Streekfonds. Daarmee kan een gemeente worden ontzorgd en van extra handjes worden voorzien.

De samenwerking met de leden van een kleine klangbordgroep was inspirerend. Vanuit Steenderens Landschap werden tips gegeven, maar wat ook duidelijk werd: er zijn nog veel mogelijkheden.

Het resultaat van dit toch overzichtelijke project is breder, dan de 8 extra elementen. We boorden een nieuwe groep deelnemers aan. Het landschap leeft. Verwacht wordt, dat deze aanpak in Bronckhorst en andere Achterhoekse gemeenten als voorbeeld kan dienen.