Bijdragen vanuit het Streekfonds

In 2018 heeft het Streekfonds haar werkwijze aangepast. Wij richten ons voor te realiseren projecten op een drietal financieringen.

Benutten van Compensatiemiddelen

Wanneer een initiatiefnemer een project wil opzetten, met compensatiemiddelen voor infrastructurele werken ( wegen, bestemmingswijziging, windmolens, zonneparken ) kan het Streekfonds helpen om in korte tijd op een efficiënte wijze een plan op te stellen en uit te voeren. Door de opgebouwde expertise is het Fonds in staat uit haar netwerk de juiste kennis aan te boren om een mooi plan neer te zetten. Dit kan leiden tot een kort advies tot gehele uitvoering. De initiatiefnemer blijft nauw betrokken, maar wordt door de Streekfonds ontzorgd.

Verder lezen

Thema's en initiatieven

Het Streekfonds richt zich op de volgende thema’s:

- Natuur, landschap, water en milieu
‐ Cultuurhistorie
‐ Land en tuinbouw
‐ Toerisme & recreatie
‐ Leefbaarheid

Verder lezen

Zet u met ons uw volgende stap?

Neem contact op met het Streekfonds via info@streekfondsachterhoek.nl.

Verder lezen

Wellicht wilt ons steunen: wij zijn ANBI!

De mogelijkheid om bij te dragen in projecten, en daarmee de ontwikkeling van de Achterhoek te versterken, is afhankelijk van de financiële middelen die het Streekfonds ter beschikking krijgt.

Verder lezen