Bijdragen vanuit het Streekfonds

In 2018 heeft het Streekfonds haar werkwijze aangepast. Wij richten ons voor te realiseren projecten op een drietal financieringen.

Benutten van Compensatiemiddelen

Wanneer een initiatiefnemer een project wil opzetten, met compensatiemiddelen voor infrastructurele werken ( wegen, bestemmingswijziging, windmolens, zonneparken ) kan het Streekfonds helpen om in korte tijd op een efficiënte wijze een plan op te stellen en uit te voeren. Door de opgebouwde expertise is het Fonds in staat uit haar netwerk de juiste kennis aan te boren om een mooi plan neer te zetten. Dit kan leiden tot een kort advies tot gehele uitvoering. De initiatiefnemer blijft nauw betrokken, maar wordt door de Streekfonds ontzorgd.

Beheer en besteding van bestaande fondsen.

Indien een vereniging, Stichting of organisatie middelen beheert, waar de bestemming om wat voor reden dan ook op zich laat wachten, kan het Streekfonds dat beheer of het opzetten van een uitvoeringsprogramma overnemen. Het begint bij het onderkennen van een thema of doel, waarvoor de middelen behoren te worden ingezet.

Op zoek naar aanvullende bronnen.

Het Streekfonds zal er alles aan doen aanvullende middelen en subsidies te vinden: “geld met geld”. Wij willen met name insteken op projecten, die naast eigen financiering zonder hulp of cofinanciering vanuit het Streekfonds net niet van de grond zouden komen

Waar het Streekfonds succesvol is, komt dat vooral door de werkwijze: in korte tijd extra handjes en voetjes leveren aan een initiatiefnemer.


Wat is het Streekfonds niet?

Het Streekfonds is geen nieuw subsidieloket. Het louter verstrekken van een financiële bijdrage aan leuke initiatieven rekent zij niet tot haar kerntaak.