Thema's en initiatieven

Het Streekfonds richt zich op de volgende thema’s:

- Natuur, landschap, water en milieu
‐ Cultuurhistorie
‐ Land en tuinbouw
‐ Toerisme & recreatie
‐ Leefbaarheid

Dat is best breed, maar vaak kennen deze thema’s overlap. Vaak kost het realiseren van een mooi plan veel voorbereiding en moet je aan allerlei instanties om hulp vragen Wij houden van recht door zee, geen bureaucratie, weinig overhead, weinig voorwaarden vooraf. Wij willen realiseren in plaats van overleggen.

Tevens richt het Fonds zich op kortlopende initiatieven, met duidelijk kop en staart. Het Fonds wil geen projectenbureau zijn, dat haar eigen projectomzet genereert. Het realiseren van een goed initiatief, met tevreden partners is belangrijker.

Het Streekfonds is uitdrukkelijk geen subsidieloket.