Vanouds is het landschap in de Achterhoek door mensenhanden ontstaan.
Maar het belang ervan als economische drager ( via berkenbezems, klompen,
perceelsafscheiding, boomgaard etc. ) is vrijwel verdwenen. En toch
heeft het landschap “waarden”, nieuwe waarden.
Steeds meer mensen zien dat in: voor fietsen, hardlopen of wandelen. Om tot rust te komen. Corona heeft het belang daarvan voor mensen nog eens duidelijk gemaakt.

Voor de biodiversiteit zijn landschapselementen belangrijk, als verbinding tussen natuurgebieden, als leefgebied voor boerenlandvogels en als buffer tussen landbouwgrond en watergangen.

Anno 2022 zijn CO2, methaan en stikstof fijnstof bedreigend voor onze toekomst. Bomen en struiken kunnen een belangrijke rol spelen om deze stoffen vast te leggen. Stikstofverbindingen kunnen bij de juiste soortkeuze worden ingevangen.
Beplantingen als lanen en parken zorgen voor verkoeling voor mensen en dieren in steeds hetere zomers.
Agro-forestry staat in de kinderschoenen, maar de belangstelling in de melkveehouderij neemt toe. Dit biedt kansen om houtwallen weer van waarde te laten zijn.
Een andere ontwikkeling zijn de voedselbossen: dit verbindt mensen en biedt veel moois waar mensen in kunnen onderdompelen.

Mensen willen graag in hun eigen omgeving een bijdrage leveren aan ons gezamenlijke
“wij-gevoel”. Als dorp, wijk, school, vereniging of gewoon als Achterhoeker met een eigen stukje grond.
Wij willen, dat we landschapselementen weer gaan waarderen en koesteren en een functioneel onderdeel gaan uitmaken van het landbouwbedrijf.