Stichting Streekfonds Achterhoek

Samen sterk voor een mooie Streek

Werkgebied

Alle gemeenten in de Achterhoek

Dit krijg je

In afstemming met het Waterschap Rijn en IJssel versterken we de mooiste stukjes landschap in beekdalen als de Grote Beek.

Dit geef je

Met familiebedrijf Rensa zoeken we naar de aanplant van landschap met bomen. Versterken landschap en vastleggen CO2.

Volg dit voorbeeld

De gemeente Bronckhorst stelt meer dan € 150.000 beschikbaar.Wij gaan daarmee het landschap versterken.

Stichting Streekfonds Achterhoek

Landschap vol waarden

Streekfonds Achterhoek realiseert een mooi en modern landschap. Van, voor en met de grondgebruikers.
Om gezond in te leven. Op de fiets en te voet. Voor trots en rust. Voor versterking van flora en fauna, water-  en luchtkwaliteit.
Het geeft de Achterhoek haar eigen intrinsieke waarde: het coulissenlandschap

Onze aanpak

Het Streekfonds brengt mensen bij elkaar. Elk plan is welkom: van houtwal tot struweel of beekdal.
Van singel of poel tot boomgaard. We combineren geldstromen van overheden, bedrijfsleven en inwoners.

Onze werkwijze is daarbij kort door de bocht: “D’r An”! Niet alleen voor nieuwe aanleg, ook voor het beheer van het bestaande.

Jou bijdrage

Wil jij een bijdrage leveren aan een schone wereld en duurzaam ondernemen, dan is een bijdrage aan het Streekfonds een juiste keuze. Door mensen en middelen in projecten bij elkaar te brengen fungeren wij als een soort oliemannetje en ontzorgen wij inwoners, bedrijven en overheden. Wij hebben de ANBI status: wij kunnen giften en legaten goed gebruiken om 1 + 1 = 3 te maken. Jij kunt jouw bijdragen fiscaal gunstig aan het Fonds verstrekken.

Bestuur

Paul Seesing, Keijenborg, voorzitter
Herman Vrielink, Hengelo, secretaris
Martijn Visscher Almen, penningmeester

Leden

Rob Geerts, Ulft, bestuurslid

Projectleider:
Jos Roemaat, Didam

 

Werkgebied

Het werkgebied van het Streekfonds Achterhoek omvat 11 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Werkkapitaal

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door rentebaten, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. De Stichting is door haar ANBI-status een aantrekkelijke partner.

Zij is gevestigd in de gemeente Bronckhorst en bereikbaar via het mailadres: info@streekfondsachterhoek.nl

ANBI Status

De ANBI status is toegekend aan de Stichting Streekfonds Achterhoek per 1 januari 2015.

Het fiscaal oftewel RSIN nummer van het Streekfonds is 853820624.