Wat houdt de ANBI-status in?

We voldoen aan de eisen

Als Streekfonds Achterhoek voldoen we aan de vereisten van de Belastingdienst.
Daarmee kunnen bewoners en bedrijven tegen gunstige fiscale voorwaarden giften, legaten en donaties aan het Streekfonds geven.

N

Vanuit het hart

Onze werkwijze is daarbij “vanuit het hart” zonder winstoogmerk en het algemeen belang dienend.

N

Duurzaam beheer

Wij streven naar een versterking en duurzaam beheer van het Achterhoekse landschap. Duurzaam willen we heel breed zien: duurzaam voor alle 7 waarden, die het landschap in zich heeft.

N

Voor wie

Voor de inwoners, recreanten en bedrijven heeft het Achterhoekse landschap haar typische intrinsieke waarde. Wonen en werken als lust.

N

Landbouw

Voor de landbouw moet het landschap weer verdienvermogen opleveren in plaats van, dat het ervaren wordt als een last.

N

Gezondheid

Een mooi landschap nodigt uit om in te sporten, fietsen en wandelen, met een heel positieve bijdrage aan fysieke en mentale gezondheid en welzijn. Onderdeel van de moderne Life-style.

N

Stikstof

Daarnaast draagt een kwalitatief goed landschap bij aan de vastlegging van CO2 en Stikstof, een beter bodemleven, grotere biodiversiteit en robuuster waterbeheer.

N

Natuurlijke aangroei

Daarnaast streven we naar het duurzaam benutten van de natuurlijke aangroei, die via vakkundig en gemonitord beheer ( dunning en snoeien ) vrijkomt. Via benutting voor energie of als bouwstof.

Meer weten?