Sinds de oprichting in 2014 staat het Streekfonds met één been in de wereld van het agrarisch natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Wij zoeken naar nieuwe waardering voor het landschap. Van daaruit koesteren wij nauwe samenwerking met de agrarische natuurverenigingen en de VALA.
Vanuit het Europees landbouwbeleid, de provincie of de gemeente is er veel beleid en geld voor de ambitie om biodiversiteit en landschap te versterken. Maar het moet in de praktijk nog wel uitgevoerd worden. En dat gaat alleen lukken wanneer we de boeren meekrijgen: zij beheren het grootste deel van het buitengebied.Precies daar zit de meerwaarde van het Streekfonds.
Door als een oliemannetje middelen en mensen bij elkaar te brengen ontzorgen wij inwoners, bedrijven en overheden. Al enkele jaren in de gemeente Bronckhorst en ( nieuw ) samen met het Achterhoekse familiebedrijf Rensa voor de gehele Achterhoek.

Wij richten ons niet exclusief op de agrarische grondgebruikers, maar ook op andere bedrijven en burgers, die in de Achterhoek wonen en werken.
Het Streekfonds wil niet alleen nieuw landschap aanleggen. Minstens zo belangrijk is dat het beheer goed wordt uitgevoerd. Dan blijft het in stand en behoudt ook haar waarde veel beter.
Daarom zoeken wij middelen om in de beheerkosten langjarig te kunnen voorzien.
Voor de rest zijn we heel gemakkelijk: we werken met iedereen samen, die dezelfde filosofie aanhangt.