Privacy

Uw Privacy: – Stichting Streekfonds Achterhoek verklaart zorgvuldig en veilig om te gaan met persoonlijke gegevens van iedereen die contact heeft of contact zoekt met deze organisatie. – Wanneer u contact zoekt of contact legt met de Stichting of het...

Onze aanpak

Sinds de oprichting in 2014 staat het Streekfonds met één been in de wereld van het agrarisch natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Wij zoeken naar nieuwe waardering voor het landschap. Van daaruit koesteren wij nauwe samenwerking met de agrarische...

Landschap vol waarden

Vanouds is het landschap in de Achterhoek door mensenhanden ontstaan.Maar het belang ervan als economische drager ( via berkenbezems, klompen,perceelsafscheiding, boomgaard etc. ) is vrijwel verdwenen. En tochheeft het landschap “waarden”, nieuwe waarden.Steeds meer...